Pháp luật

Những điểm cần chú ý trong công văn 3200/TCT-KK

Công văn 3200/TCT-KK của Tổng cục Thuế đã quy định cụ thể về việc quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công văn đã quy định rõ về việc đăng ký thuế, thông báo phát hành hóa đơn, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng… tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thành lập địa điểm kinh doanh khác trụ sở chính.

Quy định về đăng ký thuế

Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công văn 3200/tct-kk

Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn

Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế địa điểm kinh doanh.

Quy định về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

Cơ quan thuế được phân công quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh hướng dẫn đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế phát sinh cho từng địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở với cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên kể từ thời điểm ban hành Công văn 3200/TCT-KK.

Trên đây là những điểm doanh nghiệp cần lưu ý về việc đăng ký thuế, thông báo phát hành hóa đơn, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại công văn 3200/TCT-KK.
https://baocaokinhte.com/

https://baocaokinhte.com/dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-khong-co-ma-cua-co-quan-thue/

Related posts

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Trần Huyền Anh

Chi phí thuê luật sư như thế nào?

Trần Huyền Anh

Những rủi ro khi startup dự án kinh doanh có thể bạn chưa biết

Trần Huyền Anh

Leave a Comment